donderdag 3 april 2014

DuurzaamComenius

Duurzaamheid is belangrijk. Het is meer dan een hobby en zou een hoofd-thema moeten worden op elke school. Het is voor de samenleving meer dan ooit belangrijk dat we onze kinderen leren nadenken over hoe we de aarde leefbaar kunnen houden.

Het Comenius College in Hilversum is in de periode van 2009-2012 volledig verbouwd. Daarbij is gelet op duurzaamheid en comfort. Er is gezorgd voor zoveel mogelijk daglicht. Het gebouw is optimaal geïsoleerd. Bij verlichting en apparatuur is gelet op energieverbruik. Apparatuur wordt zoveel mogelijk automatisch uitgeschakeld. Voor de klimaatbeheersing wordt gebruik gemaakt van warmte-koude-opslag in de bodem: warm in de winter, fris in de zomer. Watergebruik wordt zorgvuldig gemonitord. Vuil en afval wordt verantwoord verzameld en afgevoerd.

Het Comenius wil deze benadering en denkwijze graag uitstralen naar buiten!

Eens in de paar weken wordt in het schoolblad de InterComm een overweging gepubliceerd. In deze blog kunt u die nog eens nalezen en er eventueel op reageren.1 opmerking: